Spring naar inhoud

Afgevallen wegindelingen

Er kwamen meerdere vragen over de afgevallen wegindelingen en waar deze staan. Deze stonden al en staan op de project-website bereikbarestad.denhaag.nl. De afgevallen wegindelingen zijn nu ook op de deze website toegevoegd.  

Tijdens het onderzoek zijn een aantal opties afgevallen. Voor het inrichten van een straat zijn kaders en voorwaarden. De Kranenburgweg wordt aangepast omdat deze onderdeel is van een sterfietsroute. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de straat fietsvriendelijker wordt. Dit staat bij het bepalen van de wegindeling voorop. Ook moet de inrichting voldoen aan het beleid van de gemeente bij een het inrichten van een straat, zoals het ‘groen tenzij’ principe. Met deze punten wordt er onderzocht welke wegindelingen mogelijk zijn en welke wensen van de buurt hierin passen. Samen met de vertegenwoordigers zijn de wensen besproken. Helaas zijn een aantal wegindelingen niet mogelijk, omdat deze onveilig zijn voor het fietsend verkeer en/of onvoldoende invulling geven aan het ‘groen, tenzij’- principe. Een voorbeeld: in een fietsstraat mogen er geen haakse parkeerplekken (dwarsparkeren) zijn.

Hieronder staat per wegindeling uitgelegd waarom deze niet mogelijk is.

Afgevallen wegindeling 1

Fietsstraat, langsparkeren, zo veel mogelijk behoud huidige situatie:

Beschrijving

 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Brede stoep blijft behouden
 • Haaksparkeren omgezet naar langsparkeren
 • Geen groen en bomen
 • Voldoet aan regels fietsstraat
 • Voldoet aan beleid meer ruimte voor voetganger, fietsers, openbaar vervoer
 • Aan beiden zijden een voetpad

Waarom afgevallen?

 • Biedt geen ruimte voor vergroening en bomen; Hierdoor voldoet het niet aan beleid groen tenzij’ en ambitie om bomen te plaatsen.
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress; geeft geen invulling aan beleid voor klimaatadaptatie (Kadernota Openbare Ruimte).
 • Biedt geen mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal.
 • Zorgt niet voor verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Afgevallen wegindeling 2

Vrijliggend fietspad en een aparte rijbaan, langsparkeren, ruimte voor groen:

Beschrijving

 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Brede stoep blijft behouden
 • Meer groen, bomen tussen parkeerstroken
 • Haaksparkeren wordt langsparkeren
 • Aan 1 zijde voetpad

Waarom afgevallen?

 • De dubbele infrastructuur kan voor een onduidelijke verkeerssituatie zorgen. Fietsers kunnen van de rijbaan en fietspad gebruik maken.
 • De dubbele infrastructuur (fietspad en rijbaan) gaat tegen het beleid in om op een 30 km/u weg juist geen vrijliggend fietspad aan te leggen.
 • Voldoet niet aan beleid meer ruimte geven aan voetganger, fietsers, openbaar vervoer. De auto krijgt meer ruimte dan de voetganger. Er is aan 1 zijde ruimte voor een voetpad.
 • Biedt onvoldoende ruimte voor vergroening; voldoet niet aan beleid groen tenzij’.
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress vanwege de dubbele verharding (fietspad en rijbaan). Hierdoor is het strijdig met beleid voor klimaatadaptie (Kadernota Openbare Ruimte).
 • Biedt geen andere mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal.

Afgevallen wegindeling 3

Vrijliggend fietspad met haaksparkeren:

Beschrijving

 • Vrijliggend fietspad
 • Brede stoep blijft behouden
 • Tweerichtingsverkeer blijft behouden
 • Haaksparkeren blijft behouden
 • Meer groen, bomen tussen parkeerstroken

Waarom afgevallen?

 • Deze indeling past niet in de breedte van de straat.
 • Voldoet niet aan beleid meer ruimte geven aan voetganger, fietsers, openbaar vervoer. De auto krijgt meer ruimte dan de voetganger. Er is aan 1 kant ruimte voor een voetpad.
 • De dubbele infrastructuur (fietspad en rijbaan) gaan tegen het beleid in om op een 30 km/u weg een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen.
 • Biedt onvoldoende ruimte voor vergroening; voldoet niet aan beleid groen tenzij’.
 • Draagt niet bij aan vermindering van hittestress vanwege dubbele verharding (fietspad en rijbaan). Hierdoor is het strijdig met beleid voor klimaatadaptie (Kadernota Openbare Ruimte).
 • Biedt geen andere mogelijkheden voor recreatie langs het Verversingskanaal.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren