Spring naar inhoud

Verbeteren fietsroute Kranenburgweg

Welke wegindeling heeft jouw voorkeur?

De gemeente gaat de Kranenburgweg fietsvriendelijker maken. En kijkt hoe er meer groen aan de straat toegevoegd kan worden. Na de wijkbijeenkomst in mei 2023 deed de gemeente onderzoek naar hoe de weg ingedeeld kan worden.

Er zijn drie wegindelingen mogelijk. Alle drie zijn fietsstraten. De indelingen verschillen in de hoeveelheid groen en breedte van de stoep. De gemeente hoorde graag welke indeling jouw voorkeur heeft en benoem de voor- en nadelen. 

Flyer

De gemeente heeft begrepen dat de laatste flyer niet bij alle adressen uit het bezorggebied is aangekomen. Je kunt de flyer hier bekijken en downloaden.

Translate this page

Wegindeling 1

Fietsstraat, tweerichtingsverkeer, brede stoep, ruimte voor groen

Fietsstraat, tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. Meer groen dan nu, maar minste ruimte voor groen vergeleken met andere twee wegindelingen.
 

Bekijk de reacties
Reacties

Wegindeling 2

Fietsstraat, tweerichtingsverkeer, brede stoep, meer ruimte voor groen

Fietsstraat, tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. In deze wegindeling is gemiddeld ruimte voor groen.

Bekijk de reacties
Reacties

Wegindeling 3

Fietsstraat, eenrichtingsverkeer, smallere stoep, meeste ruimte voor groen

Fietsstraat, eenrichtingsverkeer voor auto’s, smallere stoep. Meeste ruimte voor groen en ruimte voor gras, bomen en spelen.

Bekijk de reacties
Reacties
Tot wanneer kon er gereageerd worden?

Reageren op de wegindelingen kon vanaf maandag 22 april tot en met woensdag 15 mei. Voor de eerste participatieronde is een periode van drie weken aangehouden. Omdat de tweede ronde in de meivakantie is, kan dit voor 3,5 week.  

Wat doet de gemeente met de reacties?

Na 15 mei bekijkt de gemeente alle reacties. En maakt met deze informatie een schetsontwerp. In een schetsontwerp tekent een ontwerper in een bovenaanzicht hoe de nieuwe indeling van de straat eruit zou kunnen zien.  

Bij de realisatie van het schetsontwerp zullen de tussenresultaten aan aantal keer met de klankbordgroep worden gedeeld. Op de pagina planning van Bereikbare Stad leest u meer over wat er nog komt en wanneer de werkzaamheden gepland staan.

Wat staat er al vast voor alle wegindelingen?

Voor het inrichten van een straat zijn kaders en voorwaarden. De Kranenburgweg wordt aangepast omdat deze onderdeel is van een sterfietsroute. Daarom moet de inrichting ervoor zorgen dat de straat fietsvriendelijker wordt. De route is snel, veilig en comfortabel voor de fietser. De gekozen wegindeling voldoet aan de gestelde kaders. 

Vanuit de Kadernota Openbare Ruimte houdt de gemeente zich bij een (her)inrichting aan het principe ‘groen tenzij…’. Hiermee moedigt de gemeente aan tot ontmoeten en spelen, zorgt dit ervoor dat de stad groen blijft en groener wordt en er rekening wordt gehouden met klimaatverandering. De gemeente kijkt hoe we de hoofdboom- en ecologische structuur kunnen verbeteren om daarmee onder andere hittestress te verminderen. Volgens de Parkeerstrategie 2021-2030 is parkeerdruk niet meer leidend wanneer ruimte wordt gecreëerd voor bijvoorbeeld fietsen of het toevoegen van groen. De gemeente houdt rekening met het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier door de herinrichting uit te voeren in residentiekwaliteit volgens het Handboek Openbare Ruimte (HOR). Daarnaast maakt de herinrichting een eventuele toekomstige tramverbinding naar het Norfolk terrein niet onmogelijk, door geen gebouwen te plaatsen. Binnen de herinrichting wordt er een goede aansluiting gemaakt op de kruispunten aan het begin en eind van de Kranenburgweg.

Wat is er gebeurd met andere vragen uit de vorige participatieronde?

In de vorige participatieronde zijn een aantal vragen en opmerkingen geplaatst. De gemeente heeft de antwoorden op deze vragen op de vernieuwde website toegevoegd. Wat heeft de gemeente toegevoegd? 

  • Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over de voortuintjes in de wegindelingen. Hierover is tijdens het proces een pop-up met uitleg op de website geplaatst. Deze tekst staat nu onder de wegindeling.  

  • Er kwamen meerdere vragen over de afgevallen wegindelingen en waar deze staan. Deze stonden al en staan op de project-website bereikbarestad.denhaag.nl. De afgevallen wegindelingen zijn nu ook op de deze website toegevoegd.  Bekijk de afgevallen wegindelingen. 

  • Er was onduidelijkheid over de wegindelingen zelf en de verschillen. Er is per indeling een korte uitleg toegevoegd.  

Wat is een fietsstraat?

De wegindelingen die er nu liggen zijn allemaal ingedeeld als een fietsstraat. Een fietsstraat heeft roodasfalt en er is een maximumrijsnelheid van 30 km/u. Fietsers hebben voorrang en auto’s zijn te gast. Het verkeer op een fietsstraat heeft voorrang op verkeer uit zijstraten. In een fietsstraat kunnen er geen haakse parkeerplekken zijn. Bij haaksparkeren is het zicht op de rijweg minder en zijn er veel stekende bewegingen op de rijweg. Dat is onveilig voor de fietser. Daarom worden de aanwezige plekken omgevormd naar langsparkeerplekken. Bij langsparkeren zijn bij het in- en uitparkeren minder stekende bewegingen nodig en daarbij is er voldoende zicht op de fietsers. 

Vragen technische fout website Kranenburgweg

Wat was de technische fout?

Op donderdag 4 april kreeg het projectteam een melding binnen via de mailbox. De melding ging over verkeerde afbeeldingen bij de verkeerde wegindeling. Op 5 april is deze mail opgepakt en is de websitebeheerder gevraagd om dit na te kijken en op te lossen. Het probleem bleek niet op dezelfde dag op te lossen. Hierdoor kon de gemeente niet garanderen dat de juiste afbeelding bij de juiste wegindeling staan. Daarom is ervoor gekozen om de website vanaf vrijdagavond 5 april tijdelijk offline te halen.  

Welk proces heeft de gemeente gevolgd nadat de fout bekend was?

Maandag 8 april is er verder gewerkt aan een oplossing. In eerste instantie leek dit probleem zich voor te doen na een aanpassing die op woensdagmiddag in de website is doorgevoerd. Na verder onderzoek bleek op woensdag 10 april dat het probleem groter was. Het probleem heeft zich gedurende de participatieronde voor gedaan. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat deze ronde transparant en juist is verlopen. De gemeente kiest er daarom voor dit proces opnieuw te starten.  

Is het probleem nu opgelost?

Ja, het probleem is opgelost. We maken geen gebruik meer van de eerdere module.  

Waarom wordt het proces opnieuw opgestart?

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak van de technische fout en juistheid van de voorkeuren en reacties. Er kan niet met zekerheid gezegd welke voorkeur en reactie voor welke wegindeling bedoeld is. De gemeente heeft overlegd en besloten: 

  • Een nieuwe participatieronde te houden.  

  • Het probleem op de website op te lossen 

  • Alle voorkeuren (likes) en reacties te verwijderden.  

  • De communicatie opnieuw op te starten. Bewoners rondom de Kranenburgweg kregen op woensdag 17 april of donderdag 18 april een nieuwe flyer.  

  • De bezoekers die hebben gereageerd op de wegindelingen ontvangen een mail met uitleg en de mogelijkheid opnieuw te stemmen.  

Wie moet er opnieuw reageren?

Alle voorkeuren (likes) en reacties zijn verwijderd en ongeldig. Deelnemers kunnen opnieuw een voorkeur en reactie doorgeven.  

Waarom dit project?

De Kranenburgweg hoort bij een belangrijke fietsroute van het centrum tot Scheveningen Haven, de Sterfietsroute Scheveningen Haven. Op een sterfietsroute verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt ontbrekende stukjes fietspad aan. Zodat fietsers sneller, veiliger en comfortabeler kunnen doorfietsen. De Kranenburgweg is een van de laatste gedeeltes op de route dat aangepast moet worden. De gemeente kijkt direct hoe er meer groen aan de straat toegevoegd kan worden.

Wil je meer weten over het hoe en waarom van dit project? 

Lees meer over dit project

Deel dit project:

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren