Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De gemeente Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Zorgvuldige omgang met jouw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. De Gemeente Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van je deelname aan de participatiemogelijkheden op deze website of een verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de gemeente.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren