Spring naar inhoud

Wie mag het zeggen?

Regels voor participatie

Bewoners, ondernemers en organisaties konden sinds november 2023 delen over hoe zij graag meedenken en meebeslissen. Via een keuzewijzer, straatgesprekken, een stadsgesprek en een inloopmarkt. De gemeente heeft aan de hand hiervan regels opgesteld voor participatie.  Deze regels voor participatie staan nu in officiële documenten. Die heten ‘concept-Inspraak- en Participatieverordening 2024’ en ‘concept-Handboek Participatie’.

In het participatietraject spraken we steeds over het ‘beleidskader’. Dit is nu officieel het ‘handboek’ genoemd. In het handboek staat hoe de gemeente een goed participatietraject organiseert. De concept-participatieverordening vertelt inwoners precies wat ze van de gemeente mogen verwachten. Als de gemeente participatie start. 

Je kunt tot 3 juli 2024 een reactie geven op de Verordening (inspraak). Lees hier hoe je dat kunt doen. 

Daarna beslist de gemeenteraad of het document aangepast moet worden. Of dat zij de concept-Inspraak- en Participatieverordening en het concept-Handboek Participatie vaststellen.

Bekijk het concept-Inspraak- en Participatieverordening
Bekijk het concept-Handboek Participatie
Translate this page Translate this page Translate this page
Przetłumacz tę stronę Przetłumacz tę stronę Przetłumacz tę stronę
ترجمة هذه الصفحة ترجمة هذه الصفحة ترجمة هذه الصفحة
Hoe kan ik meedoen?
Vul de keuzewijzer in

Wie mag het zeggen? Hoe denk of beslis jij graag mee over jouw straat, wijk of stad? Je kon je mening delen door de keuzewijzer in te vullen. Dit kon tot en met 23 januari.

Bijeenkomsten in de stad

Liever je mening delen in een gesprek? Dat kon tijdens één van de bijeenkomsten in de wijk. We sloten aan bij bijeenkomsten over de omgevingsvisie 2050.

Stadsgesprek

Tijdens dit gesprek op 31 januari 2024 kon je de gemeente adviseren over regels en afspraken voor participatie.

Inloopmarkt

Na het stadsgesprek heeft de gemeente de resultaten verwerkt in een concept. Bewoners, ondernemers en organisaties konden tijdens een inloopmarkt advies geven op het concept met de regels.

Meer over dit project

Waarom komen er regels voor participatie?

Bij ambtenaren, ondernemers en bewoners leven vragen over burgerparticipatie in Den Haag. Wie heeft welke rol en taak? Wie mag beslissen of meedenken? Hoe en waarover denken bewoners graag mee? De gemeente wil graag de kwaliteit van participatie verbeteren. En dat meer mensen invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Maar ook dat de gemeenteraad goed alle overtuigingen en meningen mee kan wegen als zij besluiten moeten nemen.

Waar krijgen de regels voor participatie een plek?

Tot nu toe is er nog geen officieel document (beleid) dat gaat over de kwaliteit van participatie. Daarom stellen we nu regels op. De twee documenten heten ‘beleidskader participatie’ en ‘inspraak- en participatieverordening’.   

Het beleidskader beschrijft hoe we participatie in Den Haag willen organiseren. De afgelopen jaren heeft de gemeente vooral over participatie geleerd door projecten te doen. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar bewonersparticipatie in de energietransitie (RIS 314990). Wat we hebben geleerd schrijven we in het beleidskader. We maken duidelijke basisregels en plannen voor de toekomst. In de participatieverordening zijn de regels en afspraken opgeschreven volgens de wet. 

Wat staat er al vast?

Het staat vast dat er officiële documenten(beleid) komen. Dit noemen we het Beleidskader Participatie en de Inspraak- en Participatieverordening. 

We volgen hierbij het proces dat we met de gemeenteraad hebben afgesproken. Dit staat in de Roadmap Participatieverordening (RIS310732 bijlage 2). Hierin omschrijven we vier fasen.   

Het beleidskader en de verordening staan aan het eind van fase 2. We hebben in 2022 en 2023 vooral geleerd van projecten. Daar gebruikten we het Participatiekompas en de -werkwijze. We hebben deze documenten aangevuld met onze ervaringen. Ook gebruiken we deze twee documenten bij het maken van de nieuwe regels in het beleidskader. Dit sluiten we af met het maken van de wettelijke regels voor participatie, in de participatieverordening. Dat betekent dat in het nieuwe beleidskader (de regels) hetzelfde staat als in de wettelijke regels. We hopen dan nieuwe regels te hebben die goed werken in de praktijk. 

Daarna begint fase 3 van de Roadmap. De nieuwe participatieverordening is vanaf dat moment geldig. 

Is er al eerder met bewoners over dit onderwerp gesproken?

Ja. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel participatietrajecten uitgevoerd. We hebben samen met bewoners geleerd. Over wat goed en minder goed ging. Die ervaringen nemen we mee. 

Daarnaast is in 2021 en 2022 met bewonersorganisaties gesproken. We wilden met hen leren over en van participatietrajecten. Die lessen verwerkten we in onze werkwijze en hulpmiddelen.  

Binnenkort nodigen we ook de Haagse bewonersorganisaties opnieuw uit. We vragen ook nu om ons te adviseren met hun waardevolle feedback en ideeën. 

Wie kunnen meedoen?

Haagse bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers van de stad mogen meedoen. 

Hoe kan ik meedoen en welke invloed heb ik?

Bewoners kunnen op verschillende manieren meedoen. Tussen 21 november en 23 januari kon je online de keuzewijzer invullen. Daarnaast kun je aansluiten bij een bijeenkomst in de stad. We sluiten aan bij de bijeenkomsten over de omgevingsvisie 2050. Bekijk de tijdlijn wanneer we waar zijn en meld je aan. Ook gaan medewerkers van de gemeente een aantal dagen de straat op om met bewoners in gesprek te gaan. Ook komen er bijeenkomsten met organisaties die praten namens groepen. Via deze momenten willen we ophalen wat bewoners, ondernemers en organisaties van participatie vinden. Dit noemen we raadplegen. 

Ook kon je je aanmelden voor het stadsgesprek op 31 januari. Tijdens dit gesprek kon je met de gemeente in gesprek over hoe jij graag meebeslist in je straat, wijk of stad en over andere vragen. Bij dit stadsgesprek kon je de gemeente adviseren. Bekijk het verslag van dit stadsgesprek. 

Na het stadsgesprek heeft de gemeente de resultaten verwerkt in een concept. Bewoners, ondernemers en organisaties konden tijdens een inloopmarkt advies geven op het concept met de regels. Bekijk het verslag van deze inloopmarkt. 

Lees meer over de verschillende participatieniveau's 

Wat doet de gemeente met de reacties op de keuzewijzer?

De resultaten van deze keuzewijzer en de gesprekken in de stad zijn belangrijk. We verwerken ze in de regels die moeten gelden voor participatie-activiteiten in Den Haag. De gemeente moet zich dus aan die regels houden wanneer het een participatie-activiteit organiseert. Daardoor weet jij wat je mag verwachten als je meedoet. Deze regels leggen we vast in officiële documenten. Deze heten ‘beleidskader Participatie’ en ‘Inspraak- en Participatieverordening’.  

Hoe zijn de stellingen uit de keuzewijzer gekozen?

Bij het organiseren van participatie zijn er veel overwegingen en dilemma's waar je rekening mee moet houden. Deze keuzewijzer maakt duidelijk wat bewoners en ondernemers hierbij belangrijk vinden.

Zijn mijn antwoorden op de keuzewijzer anoniem?

Ja, jouw antwoorden zijn anoniem. We vragen alleen naar je leeftijd en het stadsdeel waarin je woont. Deze gegevens hoef je niet met ons te delen als je dat niet wil. Verder vragen we niet naar persoonsgegevens. 

Heb je andere vragen over het Beleidskader Participatie of de participatieverordening? Neem dan contact op met haagssamenspel@denhaag.nl

Hou mij op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Meld je aan voor nieuwsberichten.

Hou mij op de hoogte

Deel dit project:

Tijdlijn

21 november tot en met 23 januari

Jij vult de keuzewijzer in

Januari 2024

Straatgesprekken

16 januari 2024

Participatie 'Wie mag het zeggen’ sluit aan bij bijeenkomst Omgevingsvisie 2050 Leidschenveen-Ypenburg. (De Verkeerstoren, Verkeerstorenplein 1, Nootdorp)

23 januari 2024

Participatie 'Wie mag het zeggen’ sluit aan bij bijeenkomst Omgevingsvisie 2050 Haagse Hout. (Podium Noord, Diamanthorst 183)

31 januari 2024 tussen 19.30 en 21.30 uur

Stadsgesprek ‘Wie mag het zeggen?’

1 februari 2024

Participatie 'Wie mag het zeggen’ sluit aan bij bijeenkomst Omgevingsvisie 2050 Zuidwest. (Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57)

Februari tot en met maart 2024

Gemeente maakt een concept beleidskader en participatieverordening. Ze gebruikt hierbij de resultaten van de participatie

Februari tot en met maart 2024

Bewoners, ondernemers en organisaties geven hun advies op de documenten

Mei 2024

Het beleidskader wordt aan de gemeenteraad aangeboden

22 mei tot en met 3 juli

De inspraakperiode voor de participatieverordening. Iedereen mag een zienswijze delen. Met andere woorden inspraak doen.

Augustus en september 2024

De participatieverordening wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin staat hoe er met de inspraak wordt voorgesteld om te gaan. De participatieverordening wordt door de Commissie Samenleving besproken.

Nog niet bekend (november of december 2024)

De gemeenteraad neemt een besluit. De nieuwe verordening geldt vanaf nu.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren