Spring naar inhoud

Stadsgesprek

Wie mag het zeggen in de stad? Denk mee met de gemeente over de spelregels voor participatie. Hoe denk of beslis jij graag mee over je straat, wijk of stad? Tijdens het stadsgesprek op 31 januari gaat de gemeente graag met je in gesprek over deze en andere vragen. Deze avond gebruiken we de resultaten van de keuzewijzer en straatgesprekken. We spreken elkaar over de regels die voor ieder participatietraject moeten gelden. Jij adviseert de gemeente vanuit jouw ervaringen en ideeën over participatie in Den Haag. 

Aanmelden voor stadsgesprek

Details stadsgesprek

Datum: woensdag 31 januari 2024

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: The Social Hub, de Wintergarden (Hoefkade 9, Den Haag) 

De locatie is op loopafstand van station Den Haag Hollands Spoor en is goed te bereiken met het openbaar vervoer, de fiets en de auto. Tramlijnen 1, 9, 11, 12, 16 en 17 stoppen bij station Hollands Spoor. Net als buslijnen 22 en 26. Bekijk Google Maps voor de precieze routebeschrijving. 

Programma

19.15 uur: inloop met koffie en thee
19.30 uur: welkomstwoord
20.00 uur: eerste ronde gesprekken aan thematafels
20.50 uur: tweede ronde gesprekken aan thematafels
21.30 uur: einde programma

Thematafels

Het stadsgesprek bestaat uit twee gespreksrondes aan thematafels. Bekijk alvast bij welke tafels je wilt aanschuiven. Inschrijven voor de thematafels kan bij binnenkomst op 31 januari.

1. Spelregels voordat een participatietraject start

Stel: het participatietraject moet nog starten. De uitnodiging ligt nog niet op de mat. Wat wil je weten voordat je meedoet? (Hoe) wil je al betrokken zijn bij het proces? Wat verwacht je verder van de gemeente? Denk mee over passende spelregels en afspraken.  

2. Spelregels tijdens een participatietraject

Het participatietraject loopt ondertussen. Wat is nodig om goed mee te kunnen doen? Hoe maken we telkens duidelijk wat we met de inbreng doen? Welke houding en gedrag mogen we van elkaar verwachten? Denk mee over passende spelregels en afspraken. 

3. Spelregels na het einde van een participatietraject

Het participatietraject is afgerond. Hoe maken we duidelijk welke invloed de inbreng heeft gehad op het uiteindelijke besluit? Hoe beoordelen we of het proces goed is gegaan? Hoe leren we samen, zodat we het een volgende keer beter doen? Denk mee over passende spelregels en afspraken.  

 

4. Vertegenwoordigers in participatietrajecten

Den Haag kent actieve bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties. Zij doen en helpen op verschillende manieren mee in participatietrajecten. Zo kunnen zij namens hun achterban spreken of mensen oproepen om zelf mee te doen. Welke manieren van meedoen of meehelpen zijn wenselijk? Welke situaties bepalen wat wenselijk of minder wenselijk is? Denk mee. 

5. Participatie ja/nee, en zo ja hoe groot?

In het nieuwe participatiebeleid is het uitgangspunt ‘participatie, behalve als’. Denk mee over de uitzonderingen: wanneer organiseren we géén mogelijkheid om mee te denken? En als je wel kunt meedoen: hoe groot of hoe klein moeten we het maken? Want participatie vraagt inzet van zowel de deelnemers als de gemeente. Denk mee over de uitzonderingen en wat bepaalt hoe groot of klein we het maken. 
 

6. Actieplan Democratie & Participatie (door raadsleden)

Raadsleden zijn, mede door de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, al langer bezig met de vraag hoe het contact met bewoners beter kan. Daarvoor maken raadsleden nu een actieplan. De raad heeft zelf ook participatie-instrumenten: hoe kunnen we die verbeteren? Wat vind je bijvoorbeeld van ‘Raad in de Stad’? En wat kan de raad (meer) doen in de relatie tussen raadsleden en bewonersorganisaties? Welke ideeën heb jij? 

7. Wie mag het meer zeggen? (Open tafel)

Wie zouden we meer moeten betrekken in de stad? Daar wil Jolanda van Wijkoverleg Statenkwartier het aan de open tafel graag met jou over hebben. Denk aan jongeren, ouderen, praktisch geschoolden, expats en internationals, (arbeids)migranten, maar ook ‘de toekomstige bewoner’. En hoe bereiken we dat? Denk mee.   

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren