Spring naar inhoud

Schetsontwerpen

Voor de Goudenregenstraat en de Duivelandsestraat heeft de gemeente schetsontwerpen gemaakt. We zijn benieuwd welke ontwerpen jouw voorkeur hebben. Je kon tot en met 1 juli reageren. 

We nemen jullie likes en dislikes mee in onze beslissingen. Pas als we jullie voorkeursvarianten uitwerken weten we welke varianten technisch en financieel haalbaar zijn.

Bomen- en Bloemenbuurt:

Goudenregenstraat
Goudenregenplein

Vogelwijk:

Sportlaan
Dr. Van Welylaan

Duindorp:

Duivelandsestraat
Markenseplein en Tholensestraat

Bomen- en Bloemenbuurt

1. Goudenregenstraat

Voor de inpassing van de nieuwe bredevloerstram in de Goudenregenstraat zijn 2 schetsontwerpen uitgemaakt. Welk schetsontwerp heeft jouw voorkeur?

Schetsontwerp 1: Prins Willemvariant

Prins Willemvariant, deze variant is ingebracht door de klankbordgroep. Dit met oog op het behoud van parkeren aan beide zijdes. Deze variant lijkt op de situatie in de Prins Willemstraat in Den Haag. Doordat het parkeren blijft behouden aan beide zijdes worden de stoepen smaller. Openbare verlichting en fietsnisjes worden geplaatst in de lijn van de parkeervakken

 • Twee zijdes parkeren: let op, er worden wel parkeervakken gebruikt voor het creëren van fietsparkeerruimten, het plaatsen van masten voor de tram en bomen. Hierdoor vervallen er alsnog 59 parkeerplekken.
 • De stoep wordt smaller, doordat er fietsstroken komen krijgt de fietsers meer ruimte en het parkeren aan twee kanten blijft behouden. Deze ruimte wordt van de stoep afgesnoept. Hierdoor is er op de stoep van ca. 2 meter geen ruimte voor objecten zoals fietsenstallingen. Hiervoor worden er dus alsnog een paar parkeervakken opgeofferd.
 • Fietser krijgt meer ruimte door fietsstroken van 1,75 meter.
 • De 21 bestaande bomen moeten worden verwijderd, er komen hiervoor 9 nieuwe bomen terug. De bomenbalans is -12.
0
0
0

Schetsontwerp 2: Variant 3

Deze is eerder gepresenteerd via Doe Mee! en heeft de meeste stemmen gekregen. Deze variant heeft bredere stoepen en aan een zijde parkeren.

 • Een zijde parkeren: de fietser krijgt meer ruimte, dit gaat ten koste van de parkeervakken. De voetganger houd veel ruimte op de stoep. Hierdoor vervallen 85 parkeervakken
 • De stoep wordt aan een zijde wat breder dan in de huidige situatie waardoor zowel de fietser als voetganger meer ruimte krijgt. De stoep wordt aan beide zijdes ongeveer 3 meter.
 • Fietser krijgt meer ruimte door fietsstroken van 1,75 meter.
 • De bestaande bomen kunnen zo goed als allemaal blijven staan. Er worden er 3 verwijderd maar hier komt er een voor terug. De bomenbalans is -2.
0
0
0
Wat doen we met de likes op de schetsontwerpen?

We nemen jullie likes en dislikes mee in onze beslissingen. Pas als we jullie voorkeursvarianten uitwerken weten we welke varianten technisch en financieel haalbaar zijn.

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur dan een mail naar projectbureau-nrr@denhaag.nl ter attentie van Simone Mark (omgevingsmanager).

2. Goudenregenplein

De tramhalte is niet toegankelijk en niet lang genoeg. Ook is dit een verkeersonveilige situatie. Op basis van de keuzes in de Goudenregenstraat, worden de opties voor de nieuwe halte uitgewerkt. Als in de Goudenregenstraat bijvoorbeeld wordt gekozen voor fietspaden of fietsstroken, moet dit ook worden doorgetrokken in het ontwerp Goudenregenplein. Het ontwerp voor de Goudenregenstraat volgt daarom later.

Vogelwijk

Voor de inpassing van de nieuwe tram in de Vogelwijk worden twee tramhaltes aangepast. Bekijk wat er wordt aangepast en de gestelde vragen. 

Tramhalte Sportlaan

De tramhalte wordt aangepast zodat de lagevloerstrams hier kan stoppen. Zo wordt de tram geschikt voor bijvoorbeeld mindervaliden en mensen met kinderwagens.

Bekijk de vragen
Vragen

Tramhalte Dr. Van Welylaan

De tramhalte wordt aangepast zodat de lagevloerstrams hier kan stoppen. Zo wordt de tram geschikt voor bijvoorbeeld mindervaliden en mensen met kinderwagens.

Bekijk de vragen
Vragen

Nieboerweg

De Nierboerweg valt buiten dit project, hier is voldoende ruimte voor de nieuwe tram. Alleen de haltes worden ingepast. 

Bekijk de vragen
Vragen
Wat doet de gemeente met de reacties op de tramhaltes Sportlaan en Dr. Van Welylaan?

Voor de tramhaltes Sportlaan, Dr. Van Welylaan, Tholensestraat en Markenseplein beantwoordt de gemeente de gestelde vragen. De vragen kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Waar mogelijk bekijkt de gemeente hoe die nieuwe inzichten een plek kunnen krijgen in de schetsontwerpen.

Duindorp

1. Duivelandsestraat

Voor de inpassing van de nieuwe bredevloerstram in de Duivelandsestraat zijn 2 schetsontwerpen uitgemaakt. Welk schetsontwerp heeft jouw voorkeur?

Schetsontwerp 1: fietsstroken met 2-zijdig parkeren

Deze variant is ingebracht door de klankbordgroep. Dit met oog op het behoud van parkeren aan beide zijdes. Deze variant lijkt op de situatie in de Prins Willemstraat in Den Haag.

 • Twee zijdes parkeren: let op, er worden wel parkeervakken gebruikt voor het creëren van fietsparkeerruimten, het plaatsen van masten voor de tram en bomen. Hierdoor vervallen er alsnog parkeerplekken.
 • De stoep wordt smaller, doordat er fietsstroken komen krijgt de fietsers meer ruimte en het parkeren aan twee kanten blijft behouden. Deze ruimte wordt van de stoep afgesnoept. Hierdoor is er op de stoep van ca. 2 meter aan de woning zijde. Er is geen ruimte voor objecten zoals fietsenstallingen. Hiervoor worden er dus alsnog een paar parkeervakken opgeofferd. Aan de groen zijde is er een uitstapstrook van 0,50 meter.
 • Fietser krijgt meer ruimte door fietsstroken van 1,75 meter.
0
0
0

Schetsontwerp 2: fietsstroken met 1-zijdig parkeren

Deze is eerder gepresenteerd via Doe Mee ! en heeft de meeste stemmen gekregen. De fietser krijgt meer ruimte door fietsstroken, het parkeren aan de groenstrook zijde wordt opgeheven.

 • Een zijde parkeren: de fietser krijgt meer ruimte, dit gaat ten koste van de parkeervakken. De voetganger houd veel ruimte op de stoep.
 • De stoep blijft aan de woning zijde wat breed waardoor zowel de fietser als voetganger meer ruimte krijgt. De stoep aan de groenstrook zijde word smaller.
 • Fietser krijgt meer ruimte door fietsstroken van 1,75 meter.
0
0
0

Schetsontwerp 3: geen fietsvoorzieningen met 2-zijdig parkeren

Huidige situatie met een bredere rijbaan. Hierdoor krijgt de fietser meer ruimte op de rijbaan naast de rails.

 • De rijbaan is ongeveer 1,5 meter breder waardoor de fietser meer ruimte krijgt. Dit zonder aparte voorziening voor de fietser zoals een fietsstrook.
 • Het trottoir aan de groen zijde wordt smaller, deze is nu 3 meter en wordt dan 1,5 meter. De stoep aan de huizen zijde wordt 10 centimeter smaller, dit verschil zal amper merkbaar zijn.
 • Aan beide zijdes blijven er parkeervakken.
0
0
0
Wat doen we met de reacties op de schetsontwerpen?

We nemen jullie likes en dislikes mee in onze beslissingen. Pas als we jullie voorkeursvarianten uitwerken weten we welke varianten technisch en financieel haalbaar zijn.

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Stuur dan een mail naar projectbureau-nrr@denhaag.nl ter attentie van Simone Mark (omgevingsmanager).

2. Tramhalte Tholensestraat & Markenseplein

Voor de inpassing van de nieuwe tram in Duindorp worden de twee haltes samengevoegd. Bekijk wat er wordt aangepast en de gestelde vragen. 

Tramhalte Tholensestraat en Markenseplein

De tramhaltes Tholensestraat en Markenseplein worden samengevoegd. Tramhalte Tholensestraat vervalt.

Bekijk de vragen
Vragen
Wat doet de gemeente met de reacties op de tramhaltes Tholensestraat & Markenseplein?

Voor de tramhaltes Sportlaan, Dr. Van Welylaan, Tholensestraat en Markenseplein beantwoordt de gemeente de gestelde vragen. De vragen kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Waar mogelijk bekijkt de gemeente hoe die nieuwe inzichten een plek kunnen krijgen in de schetsontwerpen.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren